NRTF 2019 Conference

Hi-Vis: Value, Impact & Success of Rural Touring

NRTF CONFERENCE 2019! Hi-Vis: Value, Impact & Success of Rural Touring
Welcome to NRTF 2019 Conference
Hi-Vis: Value, Impact & Success of Rural Touring
2nd – 4th July 2019 Pontio Centre, Bangor, Wales.
https://www.pontio.co.uk

The conference will be a mix of conference sessions and showcasing with the theme of the value of Rural Touring. This is a conference for Schemes, Promoters and Artists of the Rural Touring sector. #HiVisRuralTouring
More information and costs coming soon.
In the meantime SAVE THE DATE!

 

CYNHADLEDD NRTF 2019 ! Hi-Vis: Gwerth, Effaith a Llwyddiant Teithio Gwledig

Croeso i gynhadledd NRTF 2019

2il – 4ydd Gorffennaf 2019 Canolfan Pontio, Bangor, Cymru
https://www.pontio.co.uk

Bydd y cynhadledd yn gymysgedd o sesiynau cynhadledd ac arddangosfeydd gyda’r thema o gwerth Teithio Gwledig.
Cynhadledd ar gyfer Cynlluniau, Hyrwyddwyr ac Artistiaid y Sector Teithio Gwledig yw hon #HiVisRuralTouring

Mwy o wybodaeth a chostau i ddilyn.
Yn y cyfamser Cadwch y Dyddiad !

back